Tilhørsforhold

Hvordan gør jeg kontrolhåndtagene til en node synlige i Affinity Designer 1.7?

Hvordan gør jeg kontrolhåndtagene til en node synlige i Affinity Designer 1.7?
 1. Hvor er nodeværktøjet i affinitetsdesigner?
 2. Hvordan vælger du noder i affinitetsdesigner?
 3. Er der et perspektivværktøj i affinitetsdesigner?
 4. Hvad er et knudepunktværktøj?
 5. Hvordan kurver du en affinitetsdesigner?
 6. Hvordan slutter jeg mig til to noder i affinitetsdesigner?
 7. Hvordan tegner du en lige linje i affinitetsdesigner?
 8. Hvordan transformerer du frit i affinitetsdesigner?
 9. Hvordan omdannes du til affinitet?

Hvor er nodeværktøjet i affinitetsdesigner?

Affinity Designer kan være en fantastisk funktion, der giver dig mulighed for nemt at oprette en buet linje fra en lige. Det giver dig ikke masser af kontrol, men jeg har fundet det meget praktisk. Placer knudepunktværktøjet over en lige del af en kurve. Du kigger lidt under værktøjsikonet.

Hvordan vælger du noder i affinitetsdesigner?

For at vælge flere noder: Når Nodeværktøjet og kurven / formen er valgt, skal du gøre et af følgende: Valg af node-for-node: Med den trykte skal du klikke på de enkelte noder igen. Markeringsramme: Træk et markeringsområde over knudepunkter for at inkludere dem i dit valg.

Er der et perspektivværktøj i affinitetsdesigner?

Perspektivværktøjet giver dig mulighed for at ændre perspektivet på dit billede. Den har fuld historiksupport, hvilket betyder, at hver ændring (såsom træk i håndtag og valg af valg) kan fortrydes.

Hvad er et knudepunktværktøj?

Node-værktøjet bruges til at vælge og manipulere noder for således nøjagtigt at kunne ændre formen på stier eller kurver. Disse stier kan være enkeltstående objekter, eller de kan fastgøres til en anden genstand som en maske eller fritlægning.

Hvordan kurver du en affinitetsdesigner?

Tryk på for at redigere kurve, eller vælg kurven med Node-værktøjet. Placer markøren over den endelige node på den sti, du vil fortsætte. Klik en gang for at vælge noden. Slip (eller vælg Pen-værktøj), og klik / træk for at placere nye noder efter behov.

Hvordan tilslutter jeg mig to noder i affinitetsdesigner?

For at sammenføje punkter i Affinity Designer skal du vælge de to punkter med Node-værktøjet og derefter klikke på Tilslut kurver-handlingen fra værktøjslinjen Handlinger. Du kan endda vælge noder på flere linjesegmenter og sammenføje dem på samme måde som i Adobe Illustrator ved at vælge flere linjesegmenter og skrive Command + J.

Hvordan tegner du en lige linje i affinitetsdesigner?

Affinity Designer: Tegn en linje

 1. Start Affinity Designer.
 2. Opret et nyt dokument (Tryk på ⌘ + N). ...
 3. Vælg penværktøjet (tryk på P).
 4. Det har fire forskellige tilstande. ...
 5. Klik på et punkt på dokumentet, hvor du ønsker, at linjen skal starte. ...
 6. Slip musen ved det punkt, hvor du agter at linjen skal ende.

Hvordan transformerer du frit i affinitetsdesigner?

 1. tegne et rektangel.
 2. konvertere til kurver.
 3. vælg node-værktøj.
 4. hold skift nede for at vælge to diagonalt modsatte punkter.
 5. vælg et af punkterne, og træk for at få denne effekt.

Hvordan omdannes du til affinitet?

Flytning og omdannelse af pixelvalg

 1. Med et valg på plads skal du vælge Flyt værktøj.
 2. Tilpas størrelse, omplacer, drej eller forskyd markeringen på siden ved hjælp af de viste håndtag, eller brug præcist indstillingerne på panelet Transformer. Pixlerne i markeringen flyttes og transformeres for at matche det nye valg.

At skære brugerdefinerede figurer ud i Affinity Designer opfører sig underligt
Hvordan klipper du ud figurer i affinitetsdesigner?Hvordan bryder du en affinitetsdesignerkurve?Er der et skåret værktøj i affinitetsdesigner?Hvordan ...
Affinity Desginer Diagonale guider
Hvordan bruger du affinitetsdesigner lineal?Hvordan opretter du et gitter i affinitetsdesigner?Hvordan tilføjer du kolonner i affinitetsdesigner?Hvad ...
Affinity Designer Sådan redigeres den valgte sti med penværktøjet?
Hvor er penværktøjet i affinitetsdesigner?Hvordan udjævner du penværktøjet i affinitetsdesigner?Hvordan tegner du en lige linje i affinitetsdesigner?H...