Justering

Hvad hedder denne justering / effekt?
Hvad er 2 eksempler på justeringer?Hvad er de 5 typer justeringsposter?Hvad er et eksempel på forankring og justering heuristisk?Hvad er økonomiske ju...