Licenstager

Hvad betyder underlicens?
Juridisk definition af underlicens: en licens udstedt af en licenshaver, der giver nogle eller alle de rettigheder (som et patent) erhvervet under den...
Underlicenserettigheder
En underlicens er et tilskud fra den oprindelige licenstager til en tredjepart (underlicenstager) under patentet eller andre teknologirettigheder, der...