Herske

Sådan får du denne CSS-forrang til at fungere?
8 svarinline css (html style attribute) tilsidesætter css-regler i typografi og css-fil.en mere specifik vælger har forrang over en mindre specifik.re...
Fuldt responsive præsentationer
Hvad er 10 20 30-reglen for PowerPoint?Hvad er de 3 typer præsentationer?Hvad er responsivt webdesign PPT?Hvor mange dias skal du have til en præsenta...